BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

GERZABEK, M.H., WINIWARTER, V., BAUMGARTEN, A., BLUM, W.E.H., BUTTERBACH-BAHL, K., CUSHMAN, G., ENGLISCH, M., FELLER, C., FIEBIG, M., FROSSARD, E., HABERL, H., HUBER, S., KANDELER, E., KATZENSTEINER, K., KAUL, H.-P., KRAUSMANN, F., LANGTHALER, E., SHOWERS, K., SPIEGEL, H., WINIWARTER, W..
(2012): Chapter II: Productive Soils, Global Environmental Cycles and Energy Crops.
In: WINIWARTER, V., GERZABEK, M.H. (Eds.), The challenge of sustaining soils: An integrated, long-term view on biomass production in agriculture and forestry and its natural and social ramifications. In: V. Bruckman, E. Bruckmüller, M.H. Gerzabek, G. Glatzel, M. Popp & V. Winiwarter (Series Eds.): Interdisciplinary Perspectives 1, 48-71; Austrian Academy of Sciences Press, Vienna; ISBN 978-3-7001-7212-3

Autor*innen der BOKU Wien:
Blum Winfried E.H.
Fiebig Markus
Gerzabek Martin
Haberl Helmut
Katzensteiner Klaus
Kaul Hans-Peter
Krausmann Fridolin
Winiwarter Verena
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum