BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Möderl, M., Sitzenfrei, R., Friedl, F., Fuchs-Hanusch, D., Kretschmer, F., Ertl, T., Rauch, W. .
(2012): Analysis of Hydraulic and Combined Sewer Overflow Performance Indicators

Autor*innen der BOKU Wien:
Ertl Thomas
Kretschmer Florian© BOKU Wien Impressum