BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Avtzis DN, Bertheau C, Stauffer C.
(2012): What is Next in Bark Beetle Phylogeography?
Insects, 3, 453-472; ISSN 2075-4450

Autor*innen der BOKU Wien:
Bertheau Coralie
Stauffer Christian© BOKU Wien Impressum