BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Heigl, F; Grabmaier, A; Zaller, JG.
(2013): Interactions between a herbicide, earthworms and mycorrhiza in a Trifolium repens model ecosystem
In: MeDiKo-Team der Medizinischen Universität Wien, MeDiKo - Medizinischer Diplomarbeits-Kongress, Seiten 46-48

Autor*innen der BOKU Wien:
Grabmaier Andrea Maria
Heigl Florian
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum