BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

H Plihal, F Kretschmer, D Schwarz; Th Ertl.
(2014): Innovative sewer inspection as a basis for an optimised condition-based maintenance strategy
Water Practice & Technology, Vol 9 No 1, 88-94; ISSN 1751-231X

Autor*innen der BOKU Wien:
Ertl Thomas
Kretschmer Florian
Plihal Hanns© BOKU Wien Impressum