BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Chakraborty,D; Konnert,M;Matulla,C;Konrad,A; Wang,T; Lexer,M.J; Schüler,S.
(2014): Identifying suitable seed source of Douglas-fir for future
In: Climate Change Centre,Austria(CCCA), BOKU, Vienna, Tagungsband 15.KLIMATAG

Autor*innen der BOKU Wien:
Lexer Manfred Josef© BOKU Wien Impressum