BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu, Klaus Dürrschmid .
(2014): Gazing behavior is influenced by the number of images, by the evaluation type but not by the content of question
In: Elsevier, Eurosense 2014. A Sense of Life, Copenhagen, 2014

Autor/innen der BOKU Wien:
Dürrschmid Klaus
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum