BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Keutgen A J; Wszelaczyńska E; Pobereżny J .
(2014): Influence of cultivar and UGmax on antioxidative properties of carrot roots (Daucus carota L.) and their stability during freezing process
Environmental Protection and Natural Resources, 25 4(62), 19-22; ISSN 2353-8589 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Keutgen AnnaAltmetric:
© BOKU Wien Impressum