BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Müller, MM; Vacik, H.
(2018): Analysis of the characteristics of lightning induced forest fires support fire hazard modelling in Austria
EGU General Assembly 2018, APR 9-13, 2018, Vienna, AUSTRIA

Autor*innen der BOKU Wien:
Müller Mortimer
Vacik Harald
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum