BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Krexner, T; Bauer, A; Zollitsch, W; Weiland, K; Bismarck, A; Mautner, A; Medel-Jiménez, F; Gronauer, A; Kral, I.
(): Environmental life cycle assessment (LCA) of nano-cellulose and biogas production from elephant manure
Ökobilanzwerkstatt 2021, SEP 22-24, 2021, Online

Autor*innen der BOKU Wien:
Bauer Alexander
Gronauer Andreas
Kral Iris
Krexner Theresa
Medel Jimenez Francisco Javier
Zollitsch Werner© BOKU Wien Impressum