BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Huber D, Tegl G, Brzonova I, Nyanhongo GS, Guebitz GM.
(): Sequestration of iron by enzymatically functionalized chitosan microspheres
MC12 , JUL 20-23, 2015, York, England

Autor*innen der BOKU Wien:
Gübitz Georg
Huber Daniela
Tegl Gregor Franz© BOKU Wien Impressum