BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Herrero Acero, E; Greimel, K; Marold, A; Ribitsch, D; Druzhinina, I; Kubicek C P; Guebitz, G M.
(): New enzymatic approaches for polymer modification
2012 World Polymer Conference, June 24-29, 2012, Blacksburg, USA

Autor*innen der BOKU Wien:
Greimel Katrin
Gübitz Georg
Herrero Acero Enrique
Ribitsch Doris© BOKU Wien Impressum