BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Proell, T; Leion, H;.
(): Chemical Looping Combustion - Future Developments?
5th IEAGHG High Temperature Solid Looping Cycle Meeting, 02.-03.09.2013, Cambridge UK

Autor*innen der BOKU Wien:
Pröll Tobias© BOKU Wien Impressum