BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Weber, A; Zbiral, B; Benitez, R; Vivanco, MdM; Toca-Herrera, J.L..
(): Power Law Rheology to Describe Cell Mechanics
26th Congress of the ESB (ESBiomech2020), JUL 11-14, 2021, Milan, Italy

Autor*innen der BOKU Wien:
Toca-Herrera José Luis
Weber Andreas
Zbiral Barbara© BOKU Wien Impressum