BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Keiblinger K., Rosinger C., Mentler A., Huber S., Sae-Tun O., Luger D., Bernardini L., Bieber M., Scharf B., Deltedesco E., Haas F., Bodner G. .
(): Lebendiger Boden – biologische Prozesse und Optimierungspotentiale in Agrarökosystemen
Fachberatertagung "Ökologischer Weinbau", 10.3.-11.3.2022, Bildungshaus Kloster St. Ulrich

Autor*innen der BOKU Wien:
Bernardini Luca Giuliano
Bieber Magdalena
Bodner Gernot
Deltedesco Evi
Huber Sabine
Keiblinger Katharina
Luger David
Mentler Axel
Rosinger Christoph



© BOKU Wien Impressum