BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Himmelbauer M, Strauss-Sieberth A, Loiskandl W.
(): Education system and curriculum development at the BOKU
ACCES- Kick off meeting, SEP 26-30, 2016, Tbilisi, GEORGIAN

Autor*innen der BOKU Wien:
Himmelbauer Margarita
Loiskandl Willibald
Strauss-Sieberth Alexandra© BOKU Wien Impressum