BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Müller, MM; Vacik, H; Silva Andrade, M; Neumann, M.
(): Waldbrandforschung in Österreich
Lange Nacht der Forschung, 20.05.2022, Vienna, AUSTRIA

Autor*innen der BOKU Wien:
Müller Mortimer
Neumann Mathias
Silva Andrade Mariana
Vacik Harald© BOKU Wien Impressum