BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Müller W; Leitner A; Woess D; Märzinger T;.
(): Electric truck fleet - field test and optimising charging infrastructure investment with power demand on MEGAWATT scale
Projektbeiratssitzung Leuchttürme der e-Mobilität, DEC 11, 2018, Vienna, AUSTRIA

Autor*innen der BOKU Wien:
Leitner Andreas
Märzinger Thomas
Müller Werner
Wöß David© BOKU Wien Impressum