BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Ertl, T., Gangl, G., Bölke, K.-P., Kretschmer, F. .
(2008): Managing CCTV service contracts by a set of PIs in an evaluation matrix.
Pi08 - International IWA Conference on Performance Assessment of Urban Infrastructure Services, 12.-14.3.08, Valencia

Autor*innen der BOKU Wien:
Ertl Thomas
Kretschmer Florian© BOKU Wien Impressum