BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kluger, B; Bueschl, C; Doppler, M; Koutnik, A; Stückler, R; Lemmens, M; Adam, G; Strauss, J; Krska, R; Schuhmacher, R.
(): A stable isotopic labeling assisted approach for the preparation and LC-HRMS based characterization of plants and filamentous fungi
11th International Conference of the Metabolomics Society, JUN 29 - JUL 2, 2015, San Francisco, USA

Autor*innen der BOKU Wien:
Adam Gerhard
Büschl Christoph
Doppler Maria
Kluger Bernhard
Koutnik Andrea
Krska Rudolf
Lemmens Marc
Schuhmacher Rainer
Strauss Joseph
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum