BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wilson, IBH.
(): Challenges in defining the structure of anionic and zwitterionic N-glycans
Bruker Lifescience Mass Spec User Meeting, 17 March 2020, Mainz

Autor*innen der BOKU Wien:
Wilson Iain B.H.
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum