BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Gutternigg, M., Kretschmer-Lubich, D., Paschinger, K., Ranftl, R., Geier, P., Wilson, I.B.H..
(2005): Glycosidases of Caenorhabditis elegans involved in N-glycan processing (Poster P3)
Life Sciences 2005, 26.-28. Sept. 2005, Wien

Autor*innen der BOKU Wien:
Paschinger Katharina
Wilson Iain B.H.
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum