BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wilson IBH, Pöltl G, Paschinger K, Gutternigg M, Schiller B, Rendić D .
(2007): Mass spectrometric analysis of glycoconjugates: examples from worms and amoeba
MassSpec-Forum Vienna 2007, 20. Feb - 21. Feb 2007, Wien

Autor*innen der BOKU Wien:
Schiller Birgit
Wilson Iain B.H.
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum