BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Potthast, A.; Henniges, U.; Rosenau, T..
(): Analysis of mechanically peeled unbleached and bleached kraft pulp fibre wall surface layers
, COST-E54 Meeting and Workshop, Oct 16-17, Budapest

Autor/innen der BOKU Wien:
Henniges Ute
Potthast Antje
Rosenau Thomas
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum