BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Arnberger, A..
(2006): Trail use preferences of urban forest users
, 11.04.2006, Shishu University, Japan

Autor*innen der BOKU Wien:
Arnberger Arne
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum