BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Arnberger, A..
(2007): ASSESSING LANDSCAPE PREFERENCES OF URBAN POPULATION FOR TERRACED AREAS
18th International Annual ECLAS Conference, 10.-14.10.2007, Belgrad

Autor*innen der BOKU Wien:
Arnberger Arne
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum