BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Arnberger, A..
(2008): Place attachment of local residents with an urban forest and protected area
Forest recreation & tourism serving urbanised societies, 28-31 May 2008, Hämeenlinna

Autor*innen der BOKU Wien:
Arnberger Arne
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum