BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Cottrell, S., Arnberger, A., Schneider, I.E., Schlueter, A., Ruschkowski, E. von, Venette, R., Snyder, S., Gobster, P., Ebenberger, M. .
(): Park visitor response to bark beetle outbreaks: Cross-national assessment
NERR 2015, 12.4.-14.4.2015, Annapolis

Autor*innen der BOKU Wien:
Arnberger Arne
Ebenberger Martin
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum