BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Brede, K., Kainzinger, S., Burns, R., Ruschkowski, E. von, Arnberger, A..
(): International Students’ Perceptions of a US-based Outdoor Recreation Research Internship Experience
NERR 2015, 12.4.-14.4.2015, Annapolis

Autor*innen der BOKU Wien:
Arnberger Arne
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum