BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Toca-Herrera, JL.
(): Getting insight on mechanical properties of biomaterials
Reutlingen , DEC 13, 2010, Reutlingen

Autor*innen der BOKU Wien:
Toca-Herrera José Luis
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum