BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Schuhmacher, R;.
(): Stable isotope-assisted metabolomics of Fusarium head blight on wheat
Metabolomics and Systems Biology, AUG 29-30, 2017, Prague, CZECH REPUBLIC

Autor*innen der BOKU Wien:
Schuhmacher Rainer© BOKU Wien Impressum