BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Haeubl, G., Berthiller, F., Jaunecker, G., Binder, E.M., Krska, R., Schuhmacher, R. .
(2006): Quantification of deoxynivalenol in cereals using stable isotope dilution mass spectrometry.
232nd ACS National Meeting, Sept. 10-14, 2006, San Francisco, CA

Autor*innen der BOKU Wien:
Berthiller Franz
Krska Rudolf
Schuhmacher Rainer© BOKU Wien Impressum