BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Florineth F..
(2003): Soil bioengineering techniques on roads
Road Department / Goverment of Nepal, 17.04.2003, Kathmandu

Autor*innen der BOKU Wien:
Florineth Florin© BOKU Wien Impressum