BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Stark, J; Meschik, M; Grüssinger, M.
(): Frightening situations in the course of independent mobility of women
walk21 - XIV International Conference on Walking and Liveable Communities, SEP 11-13, 2013, Munich, Germany

Autor*innen der BOKU Wien:
Meschik Michael
Stark Juliane
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum