BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Url, C., Zaller, J.G., Drapela, T., Moser, D., Frank, T..
(2006): Pollen beetles and landscape complexity: pest abundance, parasitisation and damage on oilseed rape
International Symposium on Integrated Pest Management in Oilseed Rape, 3.-5. 4. 2006, Göttingen

Autor/innen der BOKU Wien:
Drapela Thomas
Frank Thomas
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum