BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Heiner, B., Zaller, J.G., Schmidt, O., Drapela, T., Putz, B., Frank, T..
(2008): Earthworms, mycorrhizae and the structure and diversity of grassland communities: the effect of earthworm activity
EURECO-GFOE 2008, 15-19 September 2008, Leipzig

Autor/innen der BOKU Wien:
Drapela Thomas
Frank Thomas
Heiner Barbara
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum