BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Mentler, A., Klepsch, S., Ottner, F, Lesueur, C., Lotfi, N., Neunteufel, R., Fuerhacker, M..
(2004): Removal of heavy metals from aquaous solutions with selected materials, Poster at BOKU Follow up Congress
, Sept. 2004, Prag

Autor*innen der BOKU Wien:
Fürhacker Maria
Klepsch Sabine
Mentler Axel
Neunteufel Roman
Ottner Franz© BOKU Wien Impressum