BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Schinegger, R; Mielach, C; Schmutz, S.
(): WP6 - Task 6.3 - Prut basin (Romania)
Internal Pertner Meeting of SEE Hydropower, MARCH 29, 2012, Maribor, SLOVENIA

Autor/innen der BOKU Wien:
Schinegger Rafaela
Schmutz Stefan
Seliger Carina
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum