BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Haas, R..
(2004): Contraints and Challenges of Global Virtual Teamwork. A Framework for Improved Efficiency.
Global Seminar Konferenz, 05.06. 11.06.2004, University of Florence

Autor*innen der BOKU Wien:
Haas Rainer© BOKU Wien Impressum