BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Haas, R. .
(2008): Why is Communication an Art?
Alcatel Lucent Applications Club 2008 , 09.09.2008, Vienna Art Factor

Autor*innen der BOKU Wien:
Haas Rainer
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum