BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rechenmacher, A; Immitzer, M; Vacik, H.
(2018): Assessing the Potential Tree Line and Suitable Areas for Afforestation in the Chong-Kemin National Park, Kyrgyzstan
International Journal of Geoinformatics , 14, 53-64; ISSN 1686-6576

Autor*innen der BOKU Wien:
Immitzer Markus
Vacik Harald© BOKU Wien Impressum