BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Neumann, A., Berger, W.J., Sammer, G..
(1999): Unfallhäufungsstelle Wien II., Praterstraße (B8) / Rotensterngasse.
Verkehrssicherheitsuntersuchung i.A. des Magistrats der Stadt Wien, MA 46, Institut für Verkehrswesen, Bericht 8.7/99, Universität für Bodenkultur Wien

Autor*innen der BOKU Wien:
Berger Wolfgang Josef
Sammer Gerd© BOKU Wien Impressum