BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Bohrn, R., Potthast, A., Rosenau, T., Kosma, P., Sixta, H..
(2004): A novel diazo reagent for fluorescence labeling of carboxyl groups in pulp
Lenzinger Ber., 83, 84-91; ISSN00240907

Autor*innen der BOKU Wien:
Kosma Paul
Potthast Antje
Rosenau Thomas
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum