BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rahman M.M., Begum F., Nishat A., Islam K.K., Vacik H..
(2007): Comparision of structural diversity of tree-crop associations in Peripheral and Buffer Zones of Gachabari Sal Forest area, Bangladesh
Journal of Forestry Research, 18(1), 23-26; ISSN 1007-662X FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Vacik Harald
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum