BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Arnberger, A., Eder, R..
(2008): Assessing user interactions on shared recreational trails by long-term video monitoring
Managing Leisure, 13 (1), 36-51; ISSN 1360-6719

Autor*innen der BOKU Wien:
Arnberger Arne
Eder Renate
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum