BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rahman Md. M., Vacik H..
(2009): Can picnic influence floral diversity and vitality of trees in Bhawal National Park of Bangladesh?
Forestry Studies in China, 11 (3), 148-157; ISSN 1008-1321 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Vacik Harald
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum