BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kromp W., Kromp-Kolb H. Seidelberger E.
(1992): Literature Review for NPP Krsko
Austrian Federal Chancellery

Autor*innen der BOKU Wien:
Kromp Wolfgang
Kromp-Kolb Helga© BOKU Wien Impressum