BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kromp-Kolb, H.; Trummer Paul.
(2010): Das Klima-Drama
Kurier , 19.8.2010, 21-22

Autor*innen der BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga© BOKU Wien Impressum