BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Habersack, H., Hauer, C., Schober, B., Dister, E., Quick, I., Harms, O., Döpke, M., Wintz, M., Piquette, E..
(2008): Flood risk reduction by PReserving and restOring river FLOODPLAINs - PRO_FLOODPLAIN, EU Eranet CRUE Final Report.
Europäische Union, 151

Autor*innen der BOKU Wien:
Habersack Helmut
Hauer Christoph
Schober Bernhard© BOKU Wien Impressum