BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Adler, M., Bakonyi, P., Liska, I., Assmann, A., Konecny, R., Habersack, H., Schober, B., et al..
(2012): Danube Atlas - Hazard and Risk Maps
EU - South East Europe Transnational Cooperation Programme

Autor*innen der BOKU Wien:
Habersack Helmut
Schober Bernhard© BOKU Wien Impressum